"Wyzwania, przed którymi stoimy, wymagają nowej strategii polityki handlowej UE. Potrzebujemy otwartego handlu opartego na zasadach, aby pomóc przywrócić wzrost i tworzenie miejsc pracy po Covid-19. Polityka handlowa musi również w pełni wspierać ekologiczne i cyfrowe transformacje naszej gospodarki oraz przewodzić globalnym wysiłkom na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO)" - przekonywał Dombrovskis na konferencji prasowej w Brukseli.

Strategia "powinna również dać nam narzędzia do obrony w obliczu nieuczciwych praktyk handlowych. Obieramy kurs, który jest otwarty, strategiczny i asertywny, podkreślając zdolność UE do dokonywania własnych wyborów i kształtowania otaczającego ją świata poprzez przywództwo i zaangażowanie, odzwierciedlając nasze strategiczne interesy i wartości" - dodał wiceszef Komisji Europejskiej.

Konkretnie oznacza to - według Dombrovskisa - że zasadniczo UE będzie nadal współpracować z partnerami międzynarodowymi w celu realizacji tego programu, ale w razie konieczności zdecyduje się na działania autonomiczne.

Wiceprzewodniczący KE zapewnił jednocześnie, że Unia Europejska nie zamknie się na świat.

"Mamy 46 umów (handlowych) z 78 partnerami i znaczną nadwyżkę handlową. W całej UE 35 milionów miejsc pracy zależy od handlu. Wiele z nich to wysokiej jakości miejsca pracy. Istnieje potencjał, aby budować na tych mocnych podstawach, ale żeby to zrobić musimy spojrzeć poza nasze granice, biorąc pod uwagę, że w następnej dekadzie 85 proc. światowego wzrostu będzie miało miejsce poza Europą. Najlepszym sposobem na zapewnienie dobrobytu UE jest kontynuowanie handlu z naszymi globalnymi partnerami, a nie zwracanie się do wewnątrz" - podkreślił.

Mówiąc o reformie WTO, Dombrovskis wskazał przede wszystkim na konieczność wzmocnienia reguł przeciwko interwencjonizmowi państwowemu, ułatwienie negocjacji nowych porozumień, odblokowanie systemu rozstrzygania sporów i zwiększenie skuteczności organizacji w monitorowaniu polityki handlowej jej członków.

Wyraził też nadzieję na współpracę z USA w sprawie reformy WTO.

"Stosunki transatlantyckie to największe i najważniejsze gospodarcze partnerstwo na świecie. Jest głęboko zakorzeniona we wspólnych interesach i wartościach. Nowa administracja Stanów Zjednoczonych daje możliwość współpracy w celu zreformowania WTO, w tym poprzez wzmocnienie jej zdolności do radzenia sobie z zakłóceniami konkurencji i przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju. Daje również nowe perspektywy ścisłej współpracy w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji naszych gospodarek" - wyliczał wiceszef KE.

Wśród wyzwań w polityce handlowej UE Dombrovskis wymienił relacje z Chinami.

"Stosunki handlowe i inwestycyjne Unii z Chinami są ważne i wymagające. Budowanie bardziej sprawiedliwych i opartych na zasadach stosunków gospodarczych jest priorytetem. Zawarta niedawno kompleksowa umowa w sprawie inwestycji jest zasadniczo ważnym krokiem naprzód w stosunkach handlowych między UE a Chinami" - skonstatował.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)