"Kiedy mówimy o cyberbezpieczeństwie, musimy pamiętać, że to przedłużenie sojuszu militarnego. Bez silnej współpracy ten sojusz tradycyjny, militarny, będzie niepełny. Mam nadzieję, że to przełoży się na wspólne projekty, które w wypadku cyberbezpieczeństwa łatwiej jest realizować. Wierzę, że to nie tylko jest konieczne, ale jest możliwe" - powiedział Zagórski.

Minister ocenił, że Unia Europejska dostrzega potrzebę położenia nacisku na kwestie transformacji cyfrowej i potrzebę zapewnienia całemu blokowi lepszej pozycji względem tej którą zajmuje obecnie w dziedzinie potencjału gospodarczego. "Nie jest żadną tajemnicą, że w tym wyścigu technologicznym Europa trochę odstaje od dwóch liderów, od USA i Chin" - stwierdził polityk.

Zapytany o to, czy w kwestii celów dotyczących cyberbezpieczeństwa i transformacji cyfrowej na poziomie Unii Europejskiej istnieją rozbieżności pomiędzy państwami, minister stwierdził, iż "zawsze są pewne rozbieżności, ale nie na tyle duże, aby uniemożliwiały wspólną pracę". Jego zdaniem cały czas dominuje punkt widzenia podkreślający uczestnictwo wielu państw członkowskich w NATO i konieczność poszukiwania współpracy oraz wsparcia wśród sojuszników. "Premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu podpisał taki list, który koresponduje z listem kanclerz Niemiec Angeli Merkel i szefów kilku państw z północy Europy, dotyczący kwestii cyfrowych i położenia większego akcentu w tej nowej perspektywie budżetowej na kwestie cyfrowe" - przypomniał Zagórski. "W tym liście zwraca się uwagę na konieczność zacieśniania współpracy z sojusznikami. Niezależnie od ważności kwestii suwerenności cyfrowej, także suwerenności w zakresie cyberbezpieczeństwa, niezbędna jest współpraca" - podkreślił minister.

W opinii Zagórskiego sukcesem współpracy np. w ramach Trójmorza byłaby kooperacja oparta o bezpieczną infrastrukturę i wymiana informacji między instytucjami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo, a także powstanie wspólnych centrów kompetencji z wymiarem krajowym i regionalnym. "Czym więcej projektów transgranicznych tym lepiej, trzeba mieć duże ambicje, ale nie stawiać sobie barier w postaci zbyt ambitnych projektów na starcie" - ocenił minister. "Absolutnym minimum jest koordynacja inicjatyw, które będą realizowały poszczególne państwa ze swoich krajowych planów odbudowy i to, abyśmy wymieniali się informacjami oraz myśleli o tym (problemach wynikających ze specyfiki obszaru cyberbezpieczeństwa - PAP) jak o jednym wspólnym systemie cyberbezpieczeństwa' - podsumował Marek Zagórski. (PAP)