Wsparcie otrzymają również te państwa, które przyjęły największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby ludności, czyli Austria, Bułgaria, Czechy oraz Estonia.

REACT-EU to instrument, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności - w założeniu miał wspomagać wychodzenie z kryzysu wywołanego koronawirusem oraz wdrażanie sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Jak podkreśliła w środę komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira, nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji zmusiła do ucieczki ponad 3 mln Ukraińców, a liczba ta z dnia na dzień rośnie.

"Państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie wykazały niezwykłą solidarność, a UE intensyfikuje działania, aby zapewnić niezbędne wsparcie wszystkim, którzy je przyjmują" - powiedziała.

W związku z rosyjską inwazją do Polski trafiło już prawie 2,2 mln uchodźców wojennych z Ukrainy.