"Zakończyły się negocjacje programów regionalnych. KE zaakceptowała już programy Fundusze Europejskie dla lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego i podkarpackiego. Decyzja dla śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego jeszcze dziś" - napisał na Twitterze szef MFiPR.

Jak poinformował resort Komisja Europejska zatwierdziła pięć krajowych programów unijnych dla Polski, które będą wdrażane w perspektywie finansowej 2021-2027. Są to: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE);Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG); Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW); Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Ponadto zatwierdzonych zostało też dziewięć programów regionalnych: dla woj. lubelskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, Dolnego Śląska, Warmii i Mazur, Mazowsza, Podkarpacia oraz Wielkopolski. Akceptacji pozostałych funduszy resort spodziewa się w najbliższych dniach.

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem. Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. Budżet na realizację polityki spójności na lata 2021-2027 będzie można wykorzystać do 2029 r.

Reklama

Ponadto - jak zaznaczył resort - udało się rozszerzyć możliwość dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla dwóch dodatkowych województw - łódzkiego i małopolskiego. Natomiast program dla Polski Wschodniej, który pierwotnie miał zostać wygaszony, nie tylko będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej, ale także zwiększy swój zasięg działania o część województwa mazowieckiego.

autor: Ewa Wesołowska