Wśród innych działań ogłoszono też przedłużenie do końca 2023 r. limitu podwyżek czynszów o maksymalnie 2 proc. - niezależnie od poziomu inflacji - oraz utrzymanie zniżek na transport publiczny przy zniesieniu ogólnej dopłaty w wysokości 20 eurocentów za litr tankowanego paliwa, z wyjątkiem sektorów specjalistycznych.

„Dzięki podjętym działaniom chronimy klasę średnią i pracowników przed wzrostem kosztów życia, energii i żywności” - podkreślił Sanchez.

Zniesienie podatku VAT na okres sześciu miesięcy obejmie takie produkty żywnościowe jak chleb, mleko, ser, jaja, owoce i warzywa, rośliny strączkowe i zboża; podatek na oleje i makaron zostanie obniżony do 5 proc. Obniżka nie obejmuje mięsa ani ryb. Ceny żywności w Hiszpanii w październiku były o ponad 15 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Rodzinom o dochodach nieprzekraczających 27 tys. euro rocznie i których majątek nie przekracza 75 tys. euro zostaną rozdane bony żywnościowe o wartości 200 euro, wypłacane jednorazowo. Bony mają dotrzeć do 4,2 mln gospodarstw domowych.

Reklama

Rząd zapowiedział także przeznaczenie 300 mln euro na bezpośrednią pomoc dla rolników w celu zrekompensowania kosztów produkcji.

Dekret rządowy przedłuża zawieszenie eksmisji i zakaz odcinania niezbędnych mediów, a także przedłuża 2-proc. limit podwyżek czynszów do końca 2023 r., bez względu na wskaźnik inflacji.

Łączny koszt dotychczasowych antykryzysowych działań ochronnych rządu wynosi 45 mld euro - poinformował premier.

Z Saragossy Grażyna Opińska (PAP)