Z danych opublikowanych przez Europejskie Urząd Statystyczny (Eurostat) wynika, że średnia unijna w tej kategorii to nieco ponad 19 tys. euro rocznie na osobę (18093 EUR). Natomiast w przypadku mediany ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji wyrażonego w standardzie siły nabywczej dochód netto na mieszkańca w całej Wspólnocie wynosił 18706 (PPS), co oznacza wzrost z 18011 PPS odnotowanych w 2021 r.

Mediana dochodów do dyspozycji w euro

Luksemburczycy mogą się cieszyć ponad dwa razy większym od średniej wynagrodzeniem. Ich mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji była na poziomie 45,3 tys. euro na mieszkańca. W przypadku Danii dochody netto były na poziomie 33,2 tys. euro, a Holandii - 29,5 tys. euro. Powyżej średniej unijnej są też m.in. Belgowie - 27,3 tys. euro, Niemcy - 25 tys. euro i Francuzi 23 tys. euro.

Reklama

Na drugim końcu skali znalazła się Bułgaria 5,3 tys. euro rocznie na osobę, Rumunia 5,5 tys. euro i Węgry 6,9 tys. euro.

Mediana dochodów do dyspozycji w PPS

Na poziomie krajowym do krajów UE o najwyższej medianie dochodów do dyspozycji w 2022 r. należały Luksemburg (33214 PPS), Holandia (25 437 PPS), Austria (25119 PPS), Belgia (24142 PPS), Dania (23244 PPS). PPS) i Niemcy (23197 PPS).

Natomiast najniższe wartości odnotowały Bułgaria (9 671 PPS), Słowacja (9826 PPS), Rumunia (10 033 PPS), Węgry (10217 PPS) i Grecja (10841 PPS).

Mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji wyrażona w parytecie siły nabywczej (PPS) uwzględnia rozkład dochodów oraz wielkość i skład gospodarstwa domowego. Jednostka PPS uwzględnia różnice w poziomie cen, zapewniając porównywalność między krajami.

Dochody do dyspozycji w Polsce

W Polsce mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji była na poziomie 8946 euro, co w zestawieniu z innymi krajami daje nam szósty najniższy dochód. Nieco lepiej Polska wypada w zestawieniu w przypadku uwzględnienie parytetu siły nabywczej. W 2022 roku mediana dochodu netto Polaków wynosiła 14906 PPS, co plasuje nas na 18. pozycji, czyli o 4 miejsca wyżej niż w przypadku dochodów liczonych we wspólnej walucie.