"Polska otrzyma zaliczki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – w ramach rewizji KPO o REPowerEU. Będzie to ponad 5 mld euro. Wypłata środków to efekt wielomiesięcznej pracy oraz bardzo skutecznych działań urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)" – powiedział w środę PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Najpierw akceptacja, potem wypłata

Reklama

Puda poinformował, że pozytywna ocena przez Komisję Europejską zmienionego KPO i nowego rozdziału REPowerEU spodziewana jest na początku przyszłego tygodnia, a jej zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej ma nastąpić 8 grudnia.

Puda wskazał też, że wypłata zaliczek dla Polski z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wynika z zaprogramowania inwestycji i reform w nowym rozdziale KPO tj. REPowerEU. Budżet REPowerEU przyznaje Polsce 2,76 mld euro w części dotacyjnej i dodatkowe 22,5 mld euro w części pożyczkowej. Zaznaczył, że wypłata środków odbędzie się po podpisaniu przez ministra ds. funduszy i polityki regionalnej w grudniu umów z KE dla części dotacyjnej i pożyczkowej.

Dwie zaliczki z UE

Minister dodał, że w przyszłym roku Polska otrzyma zaliczki w dwóch transzach, każda w wysokości ponad 2,5 mld euro.

Zwrócił uwagę, że Polska złożyła wniosek o rewizję KPO w terminie. „Przyznanie naszemu krajowi pieniędzy w ramach REPowerEU to efekt złożenia przeze mnie jako ministra odpowiedniego wniosku oraz bardzo skutecznych działań urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. O dodatkowe 23 mld euro dla Polski zawnioskowałem w imieniu polskiego rządu w marcu tego roku” – zaznaczył Puda.

Inflacja zmieniła koszty

Jak wyjaśnił szef MFiPR zaprogramowanie rozdziału REPowerEU oraz rewizja pozostałych części KPO, ze względu na chociażby wzrost cen i zakłócenia spowodowane wojną na Ukrainie, to efekt realizowanych od kwietnia 2023 r. działań na poziomie technicznym, koordynowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i wielu rozmów z Komisją Europejską, w oparciu najpierw o projekt rewizji, a następnie o formalny wniosek o rewizję KPO złożony przez Polskę w sierpniu.

Minister podkreślił, że wypłata zaliczki dla REPowerEU nie jest uwarunkowana spełnieniem jakichkolwiek kamieni milowych przez Polskę.

Transformacja energetyczna

Dodał, że rozdział REPowerEU skupia się na kwestiach kluczowych dla transformacji energetycznej Polski. "Uwzględniono w nim też kwestie związane ze wsparciem zrównoważonego transportu, a także rozwijaniem kwalifikacji zawodowych w celu tworzenia infrastruktury prośrodowiskowej, w szczególności dotyczącej efektywności energetycznej w budownictwie" - wymienił Puda.

Zauważył, że przedstawiony zakres reform i inwestycji został ustalony w toku negocjacji z KE.

autor: Anna Bytniewska