W ramach porozumienia z państwami członkowskimi, osiągniętego 11 listopada, Parlament uzyskał dodatkowe 666,5 mln euro na swoje priorytety - oprócz tego, co Komisja początkowo proponowała w projekcie budżetu.

Posłowie do PE zwiększyli finansowanie programów i polityk kluczowych dla przeciwdziałania konsekwencjom wojny na Ukrainie i wyzwaniom o charakterze globalnym oraz wspierania młodych ludzi, w tym młodych rolników. Zwiększono także finansowanie programów przyczyniających się do ożywienia gospodarczego po pandemii Covid-19, zwalczania antysemityzmu, a także wzmacniania wysiłków na rzecz zielonej transformacji, zgodnie z priorytetami Parlamentu.

Podwyżki uchwalone przez deputowanych do Parlamentu Europejskiego obejmują 250 mln euro na pomoc humanitarną, 150 mln euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – program Global Europe, 85 mln euro na program "Horyzont Europa", 30 mln euro na infrastrukturę transportową (instrument "Łącząc Europę"), 60 euro mln euro na Erasmus+, 20 mln euro na LIFE, 20 mln euro dla młodych rolników, 10 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i 10 mln euro na mobilność wojskową.

Budżet na rok 2024 został przyjęty większością 519 głosów do 79, przy 30 głosach wstrzymujących się. Rada zatwierdziła porozumienie już 20 listopada.

Reklama

Po osiągnięciu konsensusu w sprawie budżetu europosłowie oczekują, że do końca br. zostanie osiągnięte w Radzie porozumienie w sprawie średniookresowej rewizji długoterminowego budżetu UE (WRF, Wieloletnie Ramy Finansowe). Umożliwi to na początku 2024 roku przyznanie znacznych dodatkowych przydziałów w ramach budżetu korygującego, który zostanie zaproponowany przez Komisję.

Planowane uzupełnienie WRF ma na celu zapewnienie średnioterminowego wsparcia Ukrainie, zwiększenie elastyczności i zdolności do reagowania kryzysowego, a także wzmocnienie strategicznej autonomii UE w 2024 roku oraz jej wysiłków w obszarach takich jak migracja i polityka zewnętrzna.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)