"Finansowanie EBI jest kierowane popytem. Pipeline jest w Polsce bardzo bogaty, nie chcę kwoty wymieniać - on przekracza co najmniej dwukrotnie wartość tego, co podpisaliśmy w zeszłym roku. Planujemy finansowanie utrzymać na poziomie nie mniejszym niż 5 mld euro, ale zależy to od tego, na jakim poziomie dojrzałości będą projekty. Jeśli będzie ich więcej, to prawdopodobnie podejmiemy takie finansowanie" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji poinformowała, że Grupa EBI wsparła inwestycje w Polsce kwotą ponad 5 mld euro w 2023 roku. W ub.r. 52% udziału w portfelu Grupy miały projektów związane z klimatem i środowiskiem.

Finansowanie w złotówkach

Reklama

"Chcę też podkreślić, że my poczyniliśmy pewne przygotowania, by zwiększyć finansowanie - w ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie z BGK, który jest bardzo istotnym naszym partnerem w Polsce. To porozumienie dotyczy tzw. swapów, co umożliwia nam prowadzenie płynności - doraźnych potrzeb w polskim złotym, jeśli chodzi o finansowanie projektów. A w polskim złotym finansujemy projekty w Polsce o równowartości ok. 2-2,5 mld euro. Czyli nasze potrzeby, jeśli chodzi o polskiego złotego są dość wysokie. Poczyniliśmy już przygotowania, by ewentualnie te finansowanie zwiększyć" - dodała wiceprezes.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowego finansowania, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Bank finansuje inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki UE, w tym globalnej sprawiedliwej transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej. EFI, spółka zależna EBI, jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.

(ISBnews)