Reynders musiał wyraźnie zobowiązać się "do powstrzymania się od bezpośredniego i pośredniego udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z kampanią wyborczą do 25 kwietnia" oraz do zapewnienia, że "żadna taka działalność nie będzie prowadzona w jego imieniu" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez KE.

Belg obiecał też, że podejmie "wszelkie dodatkowe środki", aby uniknąć jakiegokolwiek wrażenia konfliktu interesów.

Udzielając Reyndersowi urlopu, von der Leyen podkreśliła, że komisarz nie może podczas jego trwania korzystać z "zasobów ludzkich lub materialnych Komisji".

Rada Europy - często mylona z Radą Europejską, czyli szczytem UE - jest organizacją międzyrządową o charakterze regionalnym z siedzibą w Strasburgu całkowicie odrębną od Unii Europejskiej. RE powstała 5 maja 1949 r. Została założona przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy). Obecnie liczy 46 członków, w tym - oprócz Polski - np. Albanię, Armenię, Czarnogórę, Gruzję, Szwajcarię, czy Wielką Brytanię.

Reklama

Podstawowa działalność Rady Europy polega na ochronie praw człowieka, demokracji i praworządności w Europie.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)