Są poważne nieprawidłowości w NCBiR

"Otrzymaliśmy roboczy raport z audytu KE w NCBiR wskazujący na kolejne poważne nieprawidłowości (m.in. konflikt interesów przy ocenie wniosków) w wydatkowaniu środków z POIR przynajmniej od 2018 r. W konsekwencji Polska może stracić duże środki z funduszy UE" - napisała szefowa resortu. "Rozpoczynamy szerokie działania naprawcze, w tym audytowe, w ścisłej współpracy z Komisją" - dodała.

Podobnej treści oświadczenie opublikowało również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na swojej stronie internetowej.

Reklama

"To nieprawidłowości dotyczące m.in. podejrzeń o konflikt interesów przy ocenach projektu przez NCBiR, niejasnych i nietransparentnych procedur doboru ekspertów oceniających projekty przez NCBiR" - napisano.

Zaznaczono też, że MFiPR blisko i dobrze współpracuje z Komisją Europejską, odnosząc się do rekomendacji raportu.

Szeroko zakrojone działania naprawcze

"Naszym priorytetem jest jak najszybsza naprawa nieprawidłowości, tak by uchronić budżet państwa przed stratami, uratować dotacje dla prawidłowo zrealizowanych projektów, zapobiec ryzyku utraty środków przez NCBiR w perspektywie 2021-2027" - wskazano. Dodano, że MFiPR współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oświadczono też, że prowadzone są szeroko zakrojone działania naprawcze, w tym audytowe, a informacje o ich wynikach będą podawane na bieżąco. "Umówiliśmy się z Komisją na przekazanie wniosków na jesieni br." - napisał resort.

Ile środków dla Polski z funduszy UE?

W ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 Polska ma otrzymać z budżetu UE ok. 76 mld euro. Z kolei w ramach Krajowego Planu Odbudowy nasz kraj ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

15 kwietnia br. w ramach pierwszej transzy KPO na konto Polski wpłynęło 27 mld zł. (PAP)

Autorka: Ewa Wesołowska