Clancy jest szefem sztabu generalnego sił zbrojnych Irlandii. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że o przegranej Polaka przesądził fakt, że jako jedyny kandydat nie był on szefem sztabu.

Komitet jest najwyższym organem wojskowym w Radzie UE. Do jego zadań należy m.in. kierowanie wszystkimi unijnymi działaniami wojskowymi - zwłaszcza planowaniem i realizacją misji oraz operacji wojskowych. W skład EUMC wchodzą szefowie sztabów państw członkowskich Wspólnoty. Na co dzień w obradach reprezentują ich stali przedstawiciele wojskowi.

Wybór Irlandczyka dokonany przez szefów sztabu musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Radę UE.