Prezydent podpisze też rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego walka z kryzysem klimatycznym ma stać się jednym z fundamentalnych elementów polityki amerykańskiej administracji.