Dodał, że najtańszą ofertę złożyła firma Sweco Engineering sp. z o.o. na kwotę ponad 1,1 mln zł, a najdroższą zaproponowała firma Ivia S.A. - za ponad 2,8 mln zł.

Wysocki podkreślił, że teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Wszystkie złożone oferty przekraczają budżet, jaki GDDKiA zaplanowana na tę inwestycję - ponad 881 tys. zł.

Obwodnica Sanoka będzie realizowana z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Przetarg dotyczy wykonania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla II etapu obwodnicy Sanoka. Inwestycja będzie częścią drogi krajowej nr 28, która biegnie od miejscowości Zator do przejścia granicznego w Medyce.

Jak podkreślił Wysocki, inwestycja posiada już decyzję środowiskową.

Reklama

Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Po jej przygotowaniu GDDKiA podejmie decyzje co do rozwiązań projektowych i technologii budowy. Dokument uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Przyszła obwodnica będzie miała ok. 3 km długości; powstaną też m.in. dwa mosty.

I etap obwodnicy Sanoka został oddany pod koniec stycznia br. i pozwolił na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta w kierunku przejścia granicznego Krościenko–Smolnica. Budowa II etapu spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla i przejścia granicznego w Medyce. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

huk/ pad/