Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ukazał się w piątek na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Jak czytamy w piśmie kierującym projekt do konsultacji podpisanym przez pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały, "obowiązek wydania (...) rozporządzenia wynika z obligatoryjnego charakteru upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie (...) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym".

"Celem rozporządzenia jest określenie listy Inwestycji Towarzyszących, która stanowić będzie element +Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny na lata 2020-2023+ – będącego dokumentem wykonawczym, ustanawiającym ramy finansowe przedsięwzięć powiązanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Inwestycjami Towarzyszącymi mogą być inwestycje celu publicznego, w szczególności linie kolejowe i drogi publiczne, mające znaczenie dla szeroko rozumianego prawidłowego funkcjonowania CPK oraz rozwoju i integracji aglomeracji znajdujących się w sąsiedztwie Portu a także urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego lotniska użytku publicznego wchodzącego w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego"- napisał Horała.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu, "w sferze realizacyjnej, dla Inwestycji Towarzyszących, przewidziano możliwość stosowania przepisów tzw. specustaw inwestycyjnych – również w przypadkach, gdy inwestor danej kategorii przedmiotowej inwestycji w ogólnym porządku prawnym nie dysponuje takim uprawnieniem". Ponadto, inwestor inwestycji towarzyszącej uprawniony jest do wykorzystania narzędzia planu rezerwacji dla zabezpieczenia potrzeb terenowych oraz do wykorzystania prawnej regulacji ustanawiania tuneli w sieci infrastruktury liniowej.

Reklama

"Realizacja Komponentu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowi podstawowy element przedsięwzięcia pozwalając na skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących dostępnością wszystkie regiony kraju, którego głównym węzłem będzie CPK" - napisano w OSR.

Jak podkreślono, skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami – Warszawą i Łodzią – zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy wynoszącego około 15 minut, a z CPK do Łodzi około 30 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.

Jak podano w OSR, w węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe w kierunku Płocka i Gdańska oraz Centralnej Magistrali Kolejowej obsługującej Katowice i Kraków.

"Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi oraz elastyczność w trasowaniu pociągów. Umożliwi to skierowanie przez CPK większości pociągów międzyregionalnych wyjeżdżających z Warszawy w kierunku zachodnim zapewniając skomunikowanie CPK z pozostałymi regionami kraju. W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego zlokalizowany zostanie dworzec kolejowy o wielkości i rozwiązaniach funkcjonalnych adekwatnych do planowanej liczby pociągów i pasażerów" - czytamy.

Jak dodano, skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią wraz z powiązaniem przyległymi liniami kolejowymi stanowi zgodnie z Koncepcją CPK Etap zerowy Komponentu Kolejowego.

"Inwestycje towarzyszące w zakresie sieci dróg krajowych pozwalają na efektywną obsługę komunikacyjną CPK. Transport drogowy stanowić będzie, oprócz kolei, zasadniczy sposób skomunikowania lotniska z otoczeniem. Wskazane inwestycje nakierowane są zarówno na poprawę parametrów istniejących dróg publicznych, jak i realizację nowych inwestycji" - napisano w OSR.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/