Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na realizację w charakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867 Wierzbiny - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200", podała spółka. Wartość kontraktu to 33,8 mln zł netto.

"Zamawiającym jest Powiat Piski - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu. Wynagrodzenie emitenta za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 33,8 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w III kwartale 2021 r., a zakończenie w IV kwartale 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)