Oprócz sposobów wykorzystania ogniw paliwowych w napędach pojazdów szynowych spółki chcą opracować metody transportu wodoru i tankowania pojazdów kolejowych. Podpisany list intencyjny otwiera nowy etap wspólnych działań w oparciu o dotychczasowe doświadczenia partnerów.

Jak przekazał prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc, Grupa Azoty prowadzi prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i tworzy laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w transporcie.

"Aktualnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest analiza wszystkich parametrów wymaganych dla branży automotive, stąd też decyzja o uruchomieniu takiego laboratorium w Grupie Azoty w Kędzierzynie Koźlu. Jestem przekonany, że podpisane porozumienie z PKP Cargo i PESA będzie ważnym krokiem w rozwoju zeroemisyjnego transportu wodorowego w Europie" - powiedział Hinc w czwartek.

"Wodór powstający w instalacjach Grupy Azoty, niewykorzystywany w dalszym procesie produkcji amoniaku, kierowany jest do oczyszczania do poziomu do 99,99 proc. Regularnie wysyłamy próbki gazu do weryfikacji czystości, natomiast przygotowując się do wejścia na rynek w charakterze dostawcy wodoru do branży automotive będziemy posiadać pełną kontrolę nad jakością naszego produktu i jesteśmy w stanie uzyskać produkt o czystości 99,999 proc." - dodał wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. Grzegorz Kądzielawski.

Prezes zarządu PKP Cargo Czesław Warsewicz powiedział, że dla PKP Cargo niskoemisyjny transport szynowy to nie tylko kwestia wykorzystania lokomotyw wodorowych, ale także wyzwania związane z transportem i sposobami magazynowania oraz tankowania tego gazu.

"PKP Cargo chce nie tylko wykorzystywać pojazdy napędzane wodorem, ale także oferować usługi związane z jego transportem, magazynowaniem czy tankowaniem. Jesteśmy przekonani, że ten obszar rynku będzie się bardzo szybko rozwijał i chcemy być na to przygotowani" - podkreślił Warsewicz.

PESA podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako zaprezentowała pierwszą polską lokomotywę wodorową. Jak zaznaczył prezes zarządu PESA Bydgoszcz S.A. Krzysztof Zdziarski, "firma chce konsekwentnie realizować projekty, które mają doprowadzić do wprowadzenia do eksploatacji pasażerskich pojazdów z paliwowymi ogniwami wodorowymi".

Jak przekazały spółki, rozwój technologii wodorowych w transporcie szynowym, ze względu na skalę zapotrzebowania pojazdów szynowych na wodór, może być głównym czynnikiem przyspieszającym popularyzację i wprowadzenie wodoru jako paliwa w całym transporcie. To istotne dla całej gospodarki w związku z wdrażanym przez Komisje Europejską programem "Europejski Zielony ład", którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 w transporcie o 30 proc. do roku 2030, a docelowo osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

ag/ mk/