Abonament RTV - stawki za radio w samochodzie

Abonament RTV za radio w samochodzie wynosi 8,70 zł miesięcznie - tyle samo ile za klasyczne radio domowe. Jest to koszt, który poniesie każdy, kto ceni sobie słuchanie ulubionych stacji radiowych w trakcie podróży.

Istnieją również opcje opłacania abonamentu z góry, co pozwala na oszczędności. Przykładowo, opłata za dwa miesiące z góry wynosi 16,90 zł, za kwartał - 25,10 zł, za pół roku - 49,60 zł, a za rok - 94 zł.

Reklama

Jednak nie wszyscy muszą płacić tę daninę. Kierowcy opłacający domowy abonament RTV (za radio lub TV) nie muszą ponownie uiszczać opłaty za radio w swoim aucie. Warto tutaj zaznaczyć, że osoby pracujące na własny rachunek, mimo opłacania abonamentu RTV w domu, muszą ponownie opłacić go za radio w samochodzie, w przypadku gdy wykorzystują je do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zwolnienie z opłaty abonamentu RTV przysługuje:
● Osobom, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia;
● Osobom bezrobotnym, niezdolnym do pracy i posiadającym pierwszą grupę inwalidzką;
● Osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, niesłyszącym, z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu, niewidomym (o ostrości wzroku nieprzekraczającej 15%), a także osobom mającym prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego;
● Osobom, których odbiornik radiowy jest niesprawny, tzn. nie umożliwia natychmiastowego odbioru programów radiowych (w przypadku kontroli należy zatem udowodnić, że sprzęt jest całkowicie niesprawny).Kary za nieopłacenie radia w aucie

Kara za brak opłaconego abonamentu RTV za radio w samochodzie wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli 261 złotych.

Czy trzeba wpuszczać kontrolera do swojego samochodu?

Kto ma prawo kontrolować, czy opłaciliśmy abonament za radio w samochodzie? Uprawnienia te przysługują Poczcie Polskiej, natomiast sami kontrolerzy mają prawo sfotografować wnętrze samochodu firmowego przez szybę, aby udowodnić obecność radia.

W przypadku stwierdzenia braku opłaconego abonamentu, właściciel auta może otrzymać pismo z Wydziału Abonamentu RTV Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. abonamentu RTV.

Jednak warto zaznaczyć, że kwestia udostępniania samochodu kontrolerowi jest przedmiotem dyskusji prawników. Według Aleksandry Kolbusz i Sebastiana Urbana z Kancelarii Prawnej Media, obecne przepisy nie nakładają obowiązku udostępniania pojazdu osobie kontrolującej. Podobnie jak w przypadku kontroli w lokalu mieszkalnym, nie ma prawnego zobowiązania do wpuszczenia kontrolera.

Podsumowanie

Kierowcy, korzystający z radia w swoich samochodach, powinni być świadomi obowiązku płacenia abonamentu RTV za to urządzenie.

W razie kontroli kontrolerzy mają prawo sfotografować wnętrze samochodu, ale nie mają prawa wejścia bez zgody właściciela. Dlatego ważna jest znajomość przepisów, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w postaci mandatów.