Warunek zawieszający dotyczył:

- umowy sprzedaży akcji (SPA), na podstawie której OT Logistics sprzeda na rzecz Rhenus 81,08% akcji w Deutsche Binnenreederei AG,

- umowy sprzedaży aktywów (APA), na podstawie której OT Logistics oraz jego spółka zależna sprzedadzą na rzecz Rhenus część należącej do nich floty jednostek śródlądowych, oraz

- umowy sprzedaży oraz przeniesienia praw oraz obowiązków wynikających z umów, na podstawie której OT Logistics sprzeda, przeniesie (przeleje) prawa i obowiązki wynikające z określonych umów z klientami na rzecz Rhenus, podano.

"Zgodnie z postanowieniami SPA, APA oraz umowy sprzedaży kontraktów zamknięcie transakcji (w szczególności zapłata cen sprzedaży oraz przejście tytułu do akcji, sprzedawanych jednostek floty śródlądowej oraz umów na podstawie umowy sprzedaży kontraktów) zależy w dalszym ciągu od ziszczenia się ostatniego warunku zawieszającego, tj. wystawienia przez banki finansujące emitenta oraz agentów zabezpieczeń działających w imieniu obligatariuszy emitenta oświadczeń (promes) w sprawie spłaty kredytów oraz zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych, między innymi, na akcjach oraz jednostkach pływających będących przedmiotem transakcji" - czytamy w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,97 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)