"Nasze nakłady inwestycyjne są osadzone w zakresie możliwości generowania pozytywnej EBITDA. Zakładamy, że wielkość inwestycji będzie poniżej jedności w stosunku do EBITDA w 2021 roku, podczas gdy w 2020 roku było to 1,3, a w 2019 - 1,6. To jest nasza 'kotwica' jeśli chodzi o relacje, które chcemy osiągnąć" - powiedział Warsewicz podczas wideokonferencji.

PKP Cargo przeznaczyło w 2020 r. 587,9 mln zł na nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe P3 90) oraz wykazano prawa do użytkowania aktywów o wartości 20,8 mln zł. Łączne nakłady grupy w 2020 r. wyniosły 608,7 mln zł, tj. mniej o 50% w stosunku do wykonania 2019 r., z czego nakłady inwestycyjne poza granicami kraju, tj. na zakup platform do przewozu kontenerów oraz lokomotyw wielosystemowych wyniosły 195,8 mln zł.

Reklama

Większość nakładów inwestycyjnych w 2020 r. została przeznaczona na realizację zadań związanych z taborem, głównie na naprawy i przeglądy okresowe taboru, zakup lokomotyw wielosystemowych (2 szt.), modernizację lokomotyw (23 szt.), zakup wagonów platform do przewozu kontenerów (400 szt.) - łącznie 568,9 mln zł (tj. 93,5 % nakładów inwestycyjnych razem).

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)