"Zarząd spółki PKP Cargo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 r.:

- przychody z tytułu umów z klientami: 996 mln zł;

- EBIT: -71 mln zł;

- wynik netto: -71,3 mln zł;

- EBITDA: 104,4 mln zł;

- masa towarowa: 23,3 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za I kwartał 2021 r. zaplanowana jest na 21 maja 2021 r., podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)