W 2021 r. w całej Unii Europejskiej transport samochodowy stanowił 79,7 proc. pasażerokilometrów.

Inne środki transportu stanowiły tło dla aut. Na podróże lotnicze przypadało 7,3 proc. pasażerokilometrów. W przypadku publicznego transportu drogowego, podróże autokarami, autobusami i trolejbusami stanowiły 7,1 proc., a na kolej przypadło 5,6 proc.

Najmniejszy udział w światowym transporcie pasażerskim miał transport morski 0,3 proc.

Reklama

Zmiany na przestrzenie dekady

Udział aut osobowych w pracy przewozowej ogółem (wszystkie gałęzie transportu) wyniósł w 2011 r. 73,1 proc. i do 2019 r. notował tylko niewielkie odchylenia od tej wartości. W 2020 r. nastąpił jego znaczący wzrost do 81,9 proc.

Nie oznacza to jednak faktycznego wzrostu liczby pasażerokilometrów przebytych samochodem, bo w 2020 r. nastąpił realny spadek liczby pasażerokilometrów (do 3 541 miliardów z 4 278 miliardów pasażerokilometrów w 2019 r.). Powodem jest silny spadek zainteresowania innymi środkami transportu, w tym głównie lotnictwem, w związku z wpływem ograniczeń transportowych związanych z Covid-19.

W 2021 r. odnotowano w porównaniu do 2011 r. spadek wykorzystania publicznych środków transportu, takich jak pociągi, autokary, autobusy i trolejbusy. Ich udział we wspomnianej kategorii spadł o 1,9 pkt proc. (z 9,0 7,1 proc.), podczas gdy udziału pociągów zmniejszył się o 1,0 p.p. (z 6,6 do 5,6 proc.).

Jeśli chodzi o udział pasażerokilometrów w transporcie lotniczym, w 2011 r. wynosił on 10,9 proc. i stale rósł do poziomu 15,0 proc. w 2019 r. Jednak ogromny wpływ na branżę miała pandemia, obniżając jej udział w 2020 r. do poziomu 5,7 proc., najniższego od dekady. W następnym roku udział podróży samolotem wzrósł do 7,3 proc., co odzwierciedla ożywienie w sektorze transportu lotniczego.

Korzystanie z różnych środków transportu w krajach UE

Wśród krajów UE w 2021 r. największy udział aut osobowych w wykonanej pracy przewozowej odnotowano na Litwie (91,7 proc.), Holandii (85,4 proc.) i Finlandii (85,2 proc.). Transport lotniczy być najpopularniejszy w Chorwacji (25,4 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się Bułgaria (16,3 proc.) i Hiszpania (13,1 proc.).

W przypadku autokarów, autobusów i trolejbusów podium stworzyły Malta (13,3 proc.), Węgry (12,8 proc.) i Irlandia (12,4 proc.). Koleją najchętniej podróżuje się w Austrii (8,6 proc.). Kolejne były Francja z udziałem na poziomie 8,3 proc. i Holandia (8,0 proc.).

Najwyższy udział pasażerokilometrów przebytych statkami morskimi odnotowano w Chorwacji (2,7 proc.), Grecji (1,6 proc.) i Estonii (1,5 proc.).

Czym najczęściej podróżuje się w Polsce

W Polsce udział samochodów osobowych w ogólnej wykonanej pracy przewozowej był na poziomie 82,5 proc. Drugim najpopularniejszy środkiem transportu był u nas transport autobusowy, na który przypadło 7,5 proc. ogólnej liczby pasażerokilometrów. Kolejne to transport kolejowy z udziałem na poziomie 5,6 proc., i lotniczy 4,3 proc. Natomiast popularność podróży morskich w Polsce jest znikoma. Udział przewozów pasażerskich statkami to zaledwie 0,1 proc. ogółu.