Jak podało we wtorek biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z ponad 200 złożonych do wojewody wniosków na liście podstawowej znalazły się 44 zadania z 42 samorządów. Kolejnych 12 zadań trafiło na listę rezerwową. Dofinansowanie sięga od 49 do 80 proc. wartości inwestycji.

Realizacja inwestycji z listy podstawowej pozwoli na budowę, przebudowę, remont ponad 44 km dróg gminnych i powiatowych oraz ponad 22 km ciągów pieszych i rowerowych. Potencjalnie ułatwi również dojazd do prawie 800 ha nowych i istniejących terenów inwestycyjnych.

"Niski poziom rozwoju infrastruktury drogowej, w szczególności na poziomie lokalnym, stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorczości i mobilności na rynku pracy, ale przede wszystkim negatywnie wpływa na codzienne życie mieszkańców. Mam świadomość, jak ważne dla lokalnych społeczności są to inwestycje, dlatego nasz rząd tylko w tym roku na budowę dróg w Wielkopolsce przeznaczył w sumie ponad 100 mln zł. Ta kwota to realna pomoc dla samorządów, które najlepiej znają swoje potrzeby" - powiedział we wtorek wojewoda Zbigniew Hoffmann.

"Budowanie listy zadań oparłem o założenia i cele Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój terytorialny. Zależy nam na tym, by to dofinansowanie pomogło małym gminom, tym biedniejszym, które zasługują na lepszy dostęp do inwestycji, a w rezultacie szans rozwojowych" – dodał.

Na zatwierdzoną listę podstawową składa się 37 inwestycji gminnych i 7 powiatowych z potencjalnym dofinansowaniem od 138 tys. zł do 2,47 mln zł, w tym 15 zadań z dofinansowaniem w wysokości 79-80 proc. wartości inwestycji. Łączna wartość zadań na liście podstawowej przekracza 63 mln zł.

Wśród gmin na największe dofinansowanie mogą liczyć Kaczory - 2,4 mln zł, Czerwonak - 2 mln zł, Rawicz - 1,8 mln zł i Szczytniki - 1,3 mln zł. Wśród powiatów największa kwota trafi do powiatu poznańskiego - 3,3 mln zł. Wśród miast na prawach powiatu na największe, wynoszące 2,4 mln zł dofinansowanie może liczyć Kalisz.

Listę samorządów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zatwierdził minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny