"Droga ekspresowa S5 Ornowo - Wirwajdy to inwestycja, od której rozpoczynamy budowę połączenia S7 z autostradą A1. Dzięki tej trasie powstanie wygodny i bezpieczny korytarz transportowy łączący Olsztyn i Ostródę z Grudziądzem, Bydgoszczą, Poznaniem i Wrocławiem" -

– powiedział Weber. Dodał, że budowa S5 przyczyni się do aktywizacji gospodarczej i dalszego rozwoju turystycznego terenów Warmii, Kujaw i Pomorza.

Umowę na budowę tej drogi olsztyńska GDDKiA podpisała w kwietniu. W ramach inwestycji powstanie węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Przewidziana jest ponadto budowa dodatkowych jezdni obsługujących przyległe tereny. Obecnie firma prowadząca prace, tj. Budimex S.A., prowadzi roboty ziemne - wywożony jest humus. Na przełomie lipca i sierpnia planowane są przebudowy kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych w rejonie Wirwajd.

Budowa odcinka Wirwajdy - Ornowo ma kosztować 204 mln zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2023.

Reklama

Rzecznik prasowy olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki poinformował, że Budimex realizuje inwestycję w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i już wprowadza modyfikacje. "Wykonawca planuje zmienić konstrukcję dwóch wiaduktów drogowych oraz dwóch przejść dla zwierząt dużych, bez zmiany ich lokalizacji" - poinformował Głębocki.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz (A1) - Ostróda (S7). Stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód - zachód, na który złożą się: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz - Grudziądz - Ostróda, S7 Ostróda - Olsztynek, S51 Olsztynek - Olsztyn, S16 Olsztyn - Ełk oraz S61 Ełk - Budzisko. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska