„Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest w połowie roku, a rozpoczęcie budowy w 2023 roku” – podała GDDKiA we wtorek w komunikacie prasowym.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełma ogłoszony został 15 grudnia 2020 r. Wpłynęły cztery oferty opiewające na kwoty od prawie 442 mln zł do ponad 561 mln zł. „Wszystkie oferty zmieściły się w kwocie, jaką GDDKiA mogła przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia (729 669 135,00 zł)” – podano w komunikacie. Komisja przetargowa będzie analizować złożone oferty i dokona wyboru najkorzystniejszej z nich.

Reklama

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji o trzy miesiące oraz przedłużenie okresu gwarancji o pięć lat na ekrany akustyczne, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 36 miesięcy na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy, w tym na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Obwodnica Chełma będzie miała ok. 14 km i będzie przebiegać po nowym śladzie. Powstanie tu dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, wiadukty, dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej, a także przejścia dla zwierząt, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Obwodnica ominie miasto od północnej strony. Jadąc od strony miejscowości Piaski, kierowcy wjadą na nią na węźle Chełm Zachód w miejscowości Janów. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, umożliwiającym zjazd na obecną DK12, w miejscowości Kolonia Antonin.

Obwodnica Chełma to pierwsza część budowy blisko 75-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S12 w woj. lubelskim - od węzła Piaski Wschód (niedaleko Lublina) do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Na dwa odcinki S12 - między Piaskami a Chełmem (34,6 km) oraz między Chełmem a Dorohuskiem (23 km) toczy się osobne postępowanie; w marcu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej.