W komunikacie podano, że ministerstwo infrastruktury i ministerstwo finansów uzgodniły propozycję kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2022. Propozycja podziału środków z RSO została pozytywnie zaopiniowana także przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jak podkreślono, kwota rezerwy subwencji ogólnej przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. wynosi 335 mln 999 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie zadań samorządy mogą składać do 11 lutego 2022 r.

"Z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok przeznaczymy na ten cel 336 mln zł. Z rządowego wsparcia samorządy mogą korzystać także w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego środki trafiają na modernizację, remonty i budowę dróg powiatowych i gminnych, ale także m.in. na budowę obwodnic na drogach wojewódzkich oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Resort przypomniał, że środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, oraz remonty, utrzymanie, i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Reklama