Jak zaznaczył, podobne środki finansowe były przekazywane w poprzednich latach.

Jeżeli podsumujemy – zauważył Weber – "czas między 2019 a 2022 rokiem, to możemy powiedzieć, że w tym okresie 15 mld zł trafiło bądź trafi do samorządów po to, by poprawiać drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie".

Reklama

Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku w skali kraju wyniesie 2,73 mld zł. Zbudowanych lub naprawionych zostanie przeszło 3,8 tys. km dróg lokalnych. Rządowe wsparcie wynosi od 50 do 80 proc. dla poszczególnych inwestycji.

W poniedziałek wiceminister Weber w Stalowej Woli i Nisku uczestniczył w konferencjach prasowych. W ich trakcie przekazano informacje o tegorocznym dofinasowaniu inwestycji drogowych w powiatach stalowowolskim i niżańskim. Do tego pierwszego trafi blisko 19 mln zł, a do niżańskiego ponad 20 mln zł.

Z kolei w woj. podkarpackim samorządy otrzymają ponad 201 mln zł na dofinasowanie 108 zadań drogowych. Środki te pozwolą na budowę lub modernizację blisko 230 km dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.