Znamy szczegóły rozwiązań projektowych planowanego lotniska przesiadkowego w Baranowie wraz z szykowanymi połączeniami kolejowymi i drogowymi wokół portu. Wybór tzw. wariantu inwestorskiego odbywał się na podstawie analiz, które brały pod uwagę wiele kryteriów m.in. środowiskowych, operacyjnych czy ekonomicznych. W części lotniskowej powstaną po pierwsze dwie równoległe drogi startowe o długości 3,8 km każda. Będą oddalone od siebie o ok. 2,5 km. Głównym obiektem będzie terminal pasażerski, który zostanie zlokalizowany po południowej stronie szybkiej linii kolejowej Warszawa – Łódź. Planiści rozpatrywali różne warianty przeprowadzenia tej trasy dla pociągów - m.in. w całości przebiegającej w tunelu na terenie lotniska lub w całości w wykopie. Ostatecznie wybrano kompromisowy wariant pośredni. W centralnej części lotniska linia ma przebiegać w tunelu o długości 2,5 km. Tory znajdą się na głębokości ok. 14 metrów poniżej przyszłego poziomu lotniska. W kierunku zachodnim i wschodnim tunel zacznie przechodzić w wykop otwarty.

attachment CPK - wariant inwestorski [MAPY]
pobierz plik

Węzeł kolejowy przy CPK

Reklama

Oprócz samego lotniska spółka CPK pokazała też układ skomplikowanego węzła kolejowego, który utworzą łącznice do istniejących i planowych tras – np. do Centralnej Magistrali Kolejowej czy linii kolejowej Warszawa – Skierniewice – Częstochowa. Choć kształt węzła został nieco uproszczony, to i tak wokół szykowana jest plątanina torów, która m.in. ma zapewnić sprawny przejazd dla pociągów, które do CPK będą docierać z całej Polski planowanymi tzw. szprychami kolejowymi. W efekcie takie „wąsy” kolejowe zaplanowane zarówno po stronie wschodniej, jak i zachodniej od terenu lotniska. Co ciekawe oprócz głównej stacji kolejowej pod terminalem zaplanowano jeszcze wokół kilka innych stacji i przystanków kolejowych. Po pierwsze na nowej trasie Warszawa – Łódź w obrębie lotniska powstaną jeszcze dwie stacje - CPK Wschód i CPK Zachód. Będą tam zatrzymywać się pociągi regionalne.

Ta pierwsza ma służyć do obsługi tzw. Airport City, czy miasteczka ze strefą biurowa, które ma powstać obok lotniska. Druga stacja ma służyć pracownikom wysiadającym do planowanej obok strefy cargo. Oprócz tego zaplanowano jeszcze kilka przystanków kolejowych na łącznicach, które mają służyć okolicznym mieszkańcom. Tam także przewidziano kursy pociągów lokalnych, które w stronę portu będą zjeżdżać z istniejących linii. I tak powstaną np. przystanki osobowe Kopiska, Regów czy Kawęczyn. To teraz nieduże wsie, w których zamieszkuje po kilkaset osób. W spółce CPK liczą jednak, że wraz z budową lotniska te tereny będą przyciągać nowych mieszkańców.

Wokół lotniska zaplanowano też nowy układ drogowy. Powstanie m.in. łącznik do drogi krajowej nr 50 i autostrady A2. W planach jest też łącznik i nowy węzeł na autostradzie A2, które powstaną na wschód od lotniska – między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planując teraz poszerzenie autostrady o trzeci pas na razie nie rozważa jednak tego bezkolizyjnego skrzyżowania. Do jego projektowania chce wrócić w kolejnych latach.

Ambitny harmonogram rządu

Wariant inwestorski lotniska, węzła kolejowego i połączeń drogowych ma teraz podlegać konsultacjom społecznym. Będzie to elementem prac nad przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko do wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Spółka CPK chce o nią wystąpić w trzecim kwartale tego roku i liczy, że zostanie wydana w przyszłym roku.

Rząd wciąż nie rezygnuje z ambitnego harmonogramu. Marcin Horała, rządowy pełnomocnik ds. CPK zakłada, że pierwsze roboty przygotowawcze przy lotnisku zaczną się w 2023 r. Port ma być skończony pod koniec 2027 r.

Wielu ekspertów wątpi jednak w te terminy. Nie wiadomo też, czy uda się zdobyć finansowanie przedsięwzięcia. Szykowany kształt węzła kolejowego krytykuje zaś były wiceprezes spółki CPK Piotr Malepszak, według którego wciąż jest on zbyt rozbudowany. A to z kolei skutkować będzie rozcięciem struktury osadniczej w tym rejonie i wysokimi kosztami budowy. Według niego można zrezygnować z części łącznic. Przykładowo pociąg jadący z Krakowa przez CPK do Warszawy mógłby na dworcu pod lotniskiem zmieniać kierunek jazdy.