Umowę na „Budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego DK 1 (obecnie DK 91) wraz z nowym przebiegiem DK 46 w Częstochowie” podpisano w Urzędzie Miasta Częstochowy w obecności m.in. wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego oraz prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka.

„Dzięki inwestycji zyska całe miasto, a zwłaszcza jego część związana ze strefą aktywności gospodarczej na terenach przemysłowych, w tym firmy rozwijające się w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” - powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Nawiązał też do propozycji, jaką skierował do resortu, dotyczącej problemu dróg dzielnicowych. „Wiedząc o tym, jak ważną sprawą dla naszych mieszkanek i mieszkańców jest sprawa jakości dróg lokalnych zgłosiłem potrzebę stworzenia ministerialnego programu wsparcia samorządów przy budowie i modernizacji dróg lokalnych” - dodał.

Częstochowa przeznacza w tym roku w budżecie rekordową kwotę 57 mln zł na program budowy i przebudowy dróg lokalnych, ale dzielnicowe potrzeby są w tym zakresie ciągle duże. Tymczasem możliwość pozyskania na takie zadania środków zewnętrznych przez samorządy była dotychczas niemożliwa bądź bardzo mocno ograniczona - zaznacza magistrat.

Wiceminister Koperski ocenił, że propozycja prezydenta to bardzo dobry pomysł, który będzie rozwijany w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. „Niestety wcześniej było tak, że pieniądze, które w założeniu mogły być przeznaczone na rozwój dróg lokalnych, były kierowane np. na zakup węgla, który ciągle zalega na wielu placach. Czas ten problem rozwiązać, czas na środki finansowe, które będą dedykowane drogom lokalnym” - deklarował.

Reklama

Wiceprezydent Częstochowy Piotr Grzybowski przypomniał, że z budowy bezkolizyjnego z linią kolejową i bezpiecznego wyprowadzenia ruchu z alei Wojska Polskiego i nowego fragmentu DK-46 w kierunku wschodnim skorzystają nie tylko mieszkańcy jego miasta, ale też wszystkie gminy subregionu przez które przebiega DK-46.

Urzędnicy zaznaczają, że inwestycja jest skomplikowana logistycznie, bo powstanie nie tylko nowy węzeł i bezkolizyjne skrzyżowanie z al. Wojska Polskiego, ale także obiekty inżynieryjne nad torami kolejowymi i Wartą, ciągi piesze i rowerowe. Zmieni się cały układ drogowy w tej części miasta. Projekt, uzgodnienia i procedury administracyjne mają być gotowe za 1,5 roku, kolejne 2,5 roku potrwają prace budowlane.

Miasto otrzymało promesę dofinansowania inwestycji „Bugajska bis” w ramach V edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Minimalny poziom wkładu własnego samorządu w tym programie to 2 proc., przy czym po stronie miasta będą dodatkowo także m.in. koszty wykupów gruntów. Kontrakt Miejskiego Zarządu Dróg z Budimexem opiewa na 241 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ma być wypłacane - w przypadku takiej inwestycji jak „Bugajska bis” (trwającej dłużej niż 12 miesięcy) - w dwóch transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, dopiero po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji.