Od kwietnia do końca czerwca przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 450 tys. sztuk jednostek, co stanowiło ponad 743 tys. TEU czyli odpowiedników standardowego kontenera 20-stopowego.

Jak podaje UTK, w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 19 proc. (wg TEU o 24 proc.). Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 11 proc. wg masy.

"W ostatnich latach obserwowany jest stały trend wzrostowy na rynku przewozów intermodalnych. Porównując pierwsze półrocze 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r. masa ładunków wzrosła o 2 mln ton a praca przewozowa o 0,3 mld tonokilometrów. Dobre wyniki transportu intermodalnego cieszą tym bardziej, że trwa Europejski Rok Kolei, który promuje kolej jako środek transportu przyjazny środowisku" - komentuje prezes UTK Ignacy Góra.

"Rozwój tej gałęzi transportu sprzyja realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu polegających na zmniejszeniu emisyjności w gospodarce, w tym w transporcie towarów" - dodaje.

W drugim kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało w Polsce 21 licencjonowanych przewoźników.