Premier powiedział, że Rada Ministrów zdecyduje na środowym posiedzeniu o powiększeniu budżetu na program Kolej Plus. Będzie to - zapowiedział - "zwiększenie budżetu dwukrotne, o kolejne 5,5 mld zł, do ponad 11 mld zł".

"To jest budżet na inwestycje, budżet rozwojowy" - podkreślał.

Jak mówił Morawiecki, program jest ważny dla całej Polski, gdyż pozwoli na odbudowę i odtworzenie linii kolejowych.

"Sprawne i sprawcze państwo musi umieć zajmować się wieloma sprawami jednocześnie" - podkreślił w kontekście kryzysu za wschodnią granicą i kryzysu uchodźczego w Polsce.

Reklama

Premier podkreślał, że kolej jest ekologicznym, sprawnym i bezpiecznym środkiem transportu, wraca też na nią "moda".

Wskazał, że w ramach programu wyremontowano już ponad 400 stacji i przystanków kolejowych i blisko 300 dworców kolejowych i odbudowano już ponad 1000 km połączeń kolejowych. Zwrócił uwagę, że dzięki nowym projektom m.in. Janów Lubelski zyska nowe połączenia. Podkreślał, że przed 2015 r. tory niszczały, a połączenia zamykano.

Program Kolej Plus wchodzi w decydująca fazę

Program Kolej Plus wchodzi w nową, decydująca fazę, co potwierdzi Rada Ministrów podnosząc nakłady na budowę nowych linii kolejowych w Polsce - podkreślił w środę w Janowie Lubelskim wicepremier Jacek Sasin.

Zdaniem wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina środa jest historycznym dniem dla całej Polski jak i dla Lubelszczyzny, ponieważ rząd podejmie decyzję o zwiększeniu nakładów na realizację programu Kolej Plus. "Ten program wchodzi w nową decydującą fazę" - zaznaczył wicepremier.

Sasin podkreślił, że na środowym posiedzeniu Rady Ministrów rząd zdecyduje o podniesieniu wydatków na modernizację oraz budowę nowych linii kolejowych w Polsce, a obecny budżet programu z 5,6 mld zł zostanie podniesiony do ponad 11 mld zł. Dzięki większemu finansowaniu podwoić się ma też liczba planowanych inwestycji z 17 do 34.

Szef MAP dodał, że szczególne miejsce w programie przewidziane jest dla województwa lubelskiego. Poinformował, że ok. jedna czwarta inwestycji ma być zrealizowana właśnie w tym regionie. Tam też trafi jedna czwarta środków - zaznaczył.

Współpraca z samorządami

Realizacja programu Kolej Plus nie byłaby możliwa bez współpracy z samorządami; to one zgłaszały do niego propozycje projektów, które zostaną wykonane - poinformował w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Program Kolej Plus jest programem szczególnym, jest programem wyjątkowym, bo ten program kolejowy powstaje przy współpracy z samorządami. Któż lepiej wie o potrzebach mieszkańców małych miejscowości, średnich miejscowości (...) - to właśnie wójtowie, burmistrzowie, to marszałkowie doskonale o tym wiedzą, czego oczekują mieszkańcy. Dzięki współpracy z samorządami takie programy jak Kolej Plus są możliwe" - powiedział Adamczyk.

Minister podkreślił, że wyjątkowość programu Kolej Plus wynika z tego, że inwestycje do programu zgłosili samorządowcy - marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że program Kolej Plus obejmuje 34 inwestycje, czyli dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. "Te projekty to budowa, odbudowa oraz projektowanie 1200 km linii kolejowych" - dodał.

Program Kolej Plus zapewni m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów