"W rekordowym tempie zrealizowaliśmy bardzo ważny etap nowej inwestycji. Spółka CPK złożyła pierwszy w historii wniosek o decyzję środowiskową dla najważniejszego elementu Programu Kolejowego CPK. To zdecydowany krok naprzód w ramach procesu inwestycyjnego" – zaznaczył cytowany w komunikacie spółki pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

Jak wyjaśniono, ze względu na to, że linia kolejowa nr 85 Warszawa – Łódź będzie przebiegać przez dwa województwa (mazowieckie i łódzkie), spółka CPK przygotowała dwa oddzielne raporty o oddziaływaniu na środowisko, a następnie złożyła dwa wnioski do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska - w Warszawie i w Łodzi. Pierwszy dotyczy odcinka od Warszawy Zachodniej do węzła kolejowego CPK, drugi zaś od węzła do stacji Łódź Fabryczna.

Jednym z najważniejszych celów, którym służy procedura wydania decyzji środowiskowej (DŚU), jest przeprowadzenie inwestycji w taki sposób, by jak najmocniej zabezpieczyć dobrostan i zasoby środowiska. Służył temu m.in. szereg badań, które spółka przeprowadziła w ramach prac przygotowawczych - podano. Badania dotyczyły terenów cennych przyrodniczo, obszarów zurbanizowanych i bogatych w obiekty zabytkowe. Prace nad dokumentacją obejmowały m.in. pomiary hałasu oraz wykonanie modelowania akustycznego.

Kolejnymi etapami inwestycji ma być uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a następnie pozwolenia na budowę. Harmonogram zakłada, że linia KDP zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność.

Reklama

Jak przyznał prezes spółki CPK Mikołaj Wild, harmonogramy są bardzo napięte, jednak udaje się ich dotrzymać. "Pracując ramię w ramię z wykonawcami studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i inwentaryzacji przyrodniczych, zespołowi CPK udało się w krótkim czasie przeprowadzić wszelkie analizy konieczne do uzyskania decyzji środowiskowej" – zapewnił.

W ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska przeprowadzą ustawowo obowiązkowe konsultacje społeczne. Wcześniej – jak poinformowała spółka - dla proponowanych wariantów Centralny Port Komunikacyjny przeprowadził konsultacje z samorządowcami i mieszkańcami wszystkich gmin, przez które przebiegają. Zorganizowano 25 otwartych spotkań konsultacyjnych oraz dwie tury spotkań z władzami 21 gmin. W tym czasie do CPK wpłynęło prawie 19 tys. opinii i uwag.

Zaznaczono, że rekomendowany przebieg nowej linii został wybrany spośród czterech wariantów na podstawie analiz, w tym m.in.: społeczno-gospodarczych, ruchowo-eksploatacyjnych, technicznych, środowiskowych i ekonomicznych.

Dla odcinka linii Warszawa – Łódź rozpoczęło się już postępowanie wykonawcze w zakresie projektowania i trwa wybór projektanta dla tej trasy.

Po zakończeniu inwestycji dojazd do Portu Solidarność zajmie: z Warszawy ok. 15 minut, a z Łodzi ok. pół godziny. Z Warszawy do Łodzi pociągi dotrą w ok. 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż obecnie. Pociągi z pasażerami będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. W przyszłości technicznie będzie możliwe podniesienie jej nawet do 350 km/h. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ mk/