Wyjaśniono, że jednocześnie planowane jest dokapitalizowane PKP Polskich Linii Kolejowych, które odpowiadają za realizację Krajowego Programu Kolejowego, w 2024 r. skarbowymi papierami wartościowymi wartości 1,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę.

Dodatkowo, jak podano w komunikacie po posiedzeniu rządu, aktualizacja KPK uwzględnia wyniki drugiego konkursu tzw. CEF2 Transport w unijnej perspektywie 2021-2027, gdzie zwiększona została pula środków unijnych o kwotę ponad 3 mld zł, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków z budżetu państwa.

CEF2 to unijny instrument finansowy "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility) stanowi kontynuację działania CEF i dlatego bywa nazywany CEF2. Ma na celu dalsze wspieranie modernizacji i budowy infrastruktury położonej na transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), tj. o wspólnym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Infrastruktura znajdująca się w sieci ma zapewniać odpowiednie, wspólne standardy parametrów technicznych i funkcjonalnych. Wszystko po to, aby wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy oraz spójność terytorialną Unii.

PKP Polskie Linie kolejowe to największy w Polsce zarządca infrastruktury kolejowej. Odpowiada za jej eksploatację, utrzymanie, odnowienie lub udział w rozwoju tej infrastruktury, a w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora. Odpowiada też za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych.

Reklama

Tydzień temu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku". Limit środków publicznych na realizację programu ma wynieść ponad 49 mld zł. Z programu będą mogły skorzystać: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz "Euroterminal Sławków". (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski