Obie strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnych programów szkoleniowych m.in. pod kątem liberalizacji rynku kolejowego oraz wymiany know-how w zakresie np. montażu torów na liniach KDP, modernizacji systemów sterowania ruchem kolejowym i infrastruktury telekomunikacyjnej. "Partnerstwo obejmie też konsultacje techniczne dotyczące rozwoju sieci kolejowej w Polsce, np. wdrożenia systemu zasilania 25 kV prądu przemiennego i obszaru prac planistyczno-projektowych" - dodano.

Według CPK, ADIF jest jednym z najbardziej doświadczonych zarządców infrastruktury KDP w Europie, a hiszpańska sieć o długości prawie 4 tys. km użytkowanych linii i z kolejnymi 1,6 tys. km w fazie planowania, jest najdłuższą na Starym Kontynencie.

"Z hiszpańskim przemysłem kolejowym współpracujemy od 2021 r., czego efektem było między innymi opracowanie przez CPK własnych standardów technicznych KDP, którymi obecnie dzielimy się z naszymi partnerami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że współpraca z ADIF pomoże nam stworzyć kolej bardziej dostępną, konkurencyjną i otwartą na potrzeby pasażerów" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes CPK Mikołaj Wild.

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. (PAP)

Reklama

autor: Łukasz Pawłowski