Ile zapłacimy za CPK?

Dość dokładne wyliczenia kosztów inwestycji znalazły się w przyjętym przez rząd programie wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024 – 2030. Jego łączna wartość to 155 mld zł. Z tego nieco mniej niż połowę – ponad 67 mld zł - pochłonęłaby budowa lotniska i niezbędnych inwestycji okołolotniskowych, a także najważniejszych dróg. Co składa się na te kwotę i ile mają kosztować poszczególne elementy?

Sama budowa lotniska ma pochłonąć 46,3mld zł, z czego najwięcej środków – 29,3 mld zł, ma pochodzić kredytów. Kwota 4,6 mld zł zostanie przeznaczona na 10-procentową rezerwę inwestycyjną (np. na wypadek wzrostu cen materiałów). Blisko 12 mld zł ma pochłonąć realizacja projektów komplementarnych. To m.in. baza paliw, część cargo, hotele, parkingi, baza serwisowa dla samolotów czy inwestycje zapewniające energię dla portu. W tym przypadku ponad 4 mld zł ma pochodzić z emisji skarbowych papierów wartościowych, 5,8 mld zł z kredytów a ok. 1,9 mld zł od prywatnych inwestorów. Blisko 3,7 mld zł ma pochłonąć budowa niezbędnych dróg w okolicach lotniska. Chodzi m. in. o budowę dojazdu do autostrady A2. W tym przypadku kwota ta ma pochodzić z emisji obligacji. Inne wydatki, w tym budowa obiektów dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pochłoną ok. 0,5 mld zł.

Reklama
ikona lupy />
Forsal.pl

- Żeby lotnisko mogło funkcjonować w wersji absolutne minimum (bez kolei i dworca), trzeba według szacunków spółki wydać ok. 15 mld euro. No cóż, minister Horała wcześniej „lekko” niedoszacował wydatki, a my chyba powoli zbliżamy się realnych kosztów projektu lotniskowego CPK – komentuje Tomasz Wardak, autor książki „Piasta i szprychy” poświęconej CPK.

Znaczny potencjał komercyjny

W programie wieloletnim zaznaczono jednak, że inwestycja wykazuje znaczny potencjał komercyjny obrazowany m.in. szacowaną stopą zwrotu. Według spółki CPK wykonany przez jedną z firm konsultingowych Test Prywatnego Inwestora miał wykazać, że roczna stopa zwrotu z części lotniskowej wynosi prawie 10 proc. Niedawno wybrano już inwestora mniejszościowego. To konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund. Miałby on wyłożyć na realizację portu do 8 mld zł. Umowy w tej sprawie na razie nie podpisano.

Inwestycje kolejowe

W programie wieloletnim do 2030 r. znalazła się także kwota 70 mld zł na inwestycje kolejowe. W tym przypadku widać jednak urealnienie harmonogramów. Dokument zakłada, że do końca dekady uda się ukończyć tylko szybką trasę Warszawa – Łódź. W przypadku inwestycji kolejowych założenie jest takie, że 41 mld zł ma pochodzić z emisji obligacji skarbowych a 23,8 mld zł ze środków UE. Do tego ok. 5 mld zł to będzie finansowanie komercyjne w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest jednak wątpliwe, by spółce CPK udało się pozyskać partnera prywatnego, który zechciałby budować linie kolejowe w formule PPP.