Polska Grupa Lotnicza, spółka w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa, ogłosiła pod koniec stycznia br. podpisanie umowy przejęcia niemieckiej linii Condor. Transakcja miała być sfinalizowana do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych. W połowie kwietnia br. Polska Grupa Lotnicza poinformowała linię lotniczą Condor o odstąpieniu od transakcji zakupu spółki.

"Do 31 marca 2020 r. planowane było zakończenie działań wymaganych przez prawo niemieckie w procedurze upadłości (...) oraz zakończenie procedur po stronie spółki (PGL- PAP) (przede wszystkim utworzenie adekwatnej struktury korporacyjnej na prawie niemieckim oraz ostateczne wynegocjowanie i sporządzenie dokumentacji dotyczącej finansowania transakcji przez polskie instytucje finansowe). Ze względu na odpadnięcie podstaw umowy (...) spowodowane kryzysem wywołanym COVID-19 oraz brak spełnienia niektórych warunków umowy inwestycyjnej w dniu 13 kwietnia 2020 r. spółka odstąpiła od umowy inwestycyjnej" - napisano w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Polskiej Grupy Lotniczej za okres zakończony 31 grudnia 2019 r.

Jak czytamy w sprawozdaniu, w opinii zarządu odstąpienie przez spółkę od mowy "było w pełni skuteczne, a posiadana opinia prawna wskazuje na brak podstaw prawnych do kwestionowania przez stronę niemiecką zarówno skuteczności, jak i zasadności odstąpienia".

Dodano, że 31 lipca br. spółka uzyskała informację o złożeniu przez CFG (linia lotnicza Condor Flugdienst GmbH - PAP) pozwu przeciwko spółce o zapłatę odszkodowania. Następnie 3 września do spółki wpłynął pozew, "w którym wstępna wartość przedmiotu sporu została wskazana na kwotę 55 813 644,14 EUR" - czytamy.

Reklama

Jak dodano, zdaniem CFG "spółka naruszyła zobowiązania wynikające z umowy inwestycyjnej i odmówiła wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z tej umowy".

"Po wstępnej analizie pozwu, zdaniem zarządu nie ma podstaw do zmiany stanowiska odnośnie skuteczności odstąpienia przez spółkę od umowy inwestycyjnej, a pozew jest nieuzasadnioną próbą uzyskania przez CFG nienależnego świadczenia" - napisano w sprawozdaniu.

W związku z planowaną transakcją zakupu udziałów w CFG, 16 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGL wyraziło zgodę na zawiązanie spółki celowej na prawie niemieckim o kapitale zakładowym 25 tys. euro.