W połowie listopada CPK poinformowało, że trzy konsorcja: francusko-hiszpańskie konsorcjum ADP i IDOM, holenderska grupa NACO oraz niemiecko-austriacki ILF złożyły oferty w postępowaniu na wykonawcę master planu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak dodano wówczas, umowa z wykonawcą ma być podpisana przed końcem roku.

"23 listopada br. spółka CPK unieważniła postępowanie na wykonawcę master planu. Powodem tej decyzji był fakt, że w postępowaniu nie zostały złożone oferty spełniające kryteria" - poinformowała PAP spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Według spółki, wszystkie złożone oferty "były niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub zawierały inne błędy formalne, które nie mogły zostać skorygowane w toku procedury zamówień publicznych".

"Braki dotyczyły w szczególności określonych przez zamawiającego warunków dotyczących zespołu projektowego, które stanowiły dla CPK kluczowe kryterium oceny ofert" - tłumaczy spółka.

Reklama

Jak przekazała, 3 grudnia od decyzji komisji przetargowej wpłynęło odwołanie jednego z kandydatów na master plannera: firmy ILF Consulting Engineers.

"Dalsze kroki spółki CPK zależą zatem od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie skuteczności unieważnienia postępowania" - napisano.

Spółka CPK zastrzegła jednocześnie, że podjęła kroki, aby unieważnienie postępowania nie miało wpływu na harmonogram. "O szczegółach będziemy informowali po rozpatrzeniu odwołania przez KIO" - dodano.

Według spółki, master plan to kluczowe opracowanie przedprojektowe, od którego zależą m.in.: parametry techniczne, ostateczna lokalizacja i koncepcja finansowania nowego portu lotniczego. Od kandydatów do roli master plannera spółka wymagała doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji dla: dużych lotnisk przesiadkowych (czyli: hubów); inwestycji infrastrukturalnych typu greenfield (projektowanych i budowanych od podstaw), lotnisk obsługiwanych transportem kolejowym.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.