Komercyjne wykorzystanie startujących pionowo statków powietrznych obejmie najpierw przewożenie paczek, a dopiero w przyszłości pasażerów, Patrick Ky, dyrektor wykonawczy EASA podczas środowego spotkania online.

W przypadku autonomicznego transportu pasażerskiego najłatwiej jest zacząć od taksówek powietrznych, „ponieważ patrzymy na problem w mniejszej skali,” - powiedział Ky.

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowała dziś wyniki pierwszego europejskiego badania na temat miejskiej mobilności powietrznej. Wynika z niego, że ​​większość ankietowanych jest zainteresowana wprowadzeniem takich usług jak latające taksówki, karetki powietrzne, czy dostawy dronami. Jednocześnie wielu z nich wskazywało na potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem, hałasem i wpływem na dziką przyrodę.

Urban Air Mobility to nowy system transportu lotniczego pasażerów i towarów w środowiskach miejskich i wokół nich, czytamy na stronie EASA. Jego rozwój jest możliwy dzięki stałemu udoskonalaniu technologii akumulatorowych i rozwojowi napędu elektrycznego do pionowego startu i lądowania. Zdaniem specjalistów nowa, bardziej ekologiczna miejska sieć zostanie w Europie wdrożona w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.

Reklama

Europejczycy chcą latających taksówek

„W rezultacie tego badania po raz pierwszy EASA i UE mają wgląd w opinię mieszkańców Europy o tym zupełnie nowym rozwiązaniu w dziedzinie lotnictwa,” - powiedział dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky. „W przypadku EASA jako regulatora ta informacja jest kluczowa. Pozwoli nam ustalić zasady i przepisy regulujące ten obszar w sposób zgodny z oczekiwaniami i odbiorem obywateli.”

Internetowe badanie objęło 4000 mieszkańców sześciu europejskich obszarów miejskich: Barcelony, ​​Budapesztu, Hamburga, Mediolanu, Öresund (duńsko-szwedzki obszar przygraniczny) i Paryża. Z każdej z tych miejsc o odpowiedź poproszono co najmniej 600 osób. Dodatkowo informacje zostały uzupełnione ponad 40 jakościowymi wywiadami, a także testami symulacji hałasu.

„Fakt, że wyniki były jednorodne w różnych miastach, jest dobrym punktem wyjścia, biorąc pod uwagę, że dążymy do stworzenia jednolitych reguł gry na szczeblu UE,” - podsumował Ky.

Badanie wykazało, że 83 proc. respondentów ma pozytywne wstępne nastawienie do Urban Air Mobility, a 71 proc. jest gotowych wypróbować takich usług.

Statki, które przemieszczające się w zatłoczonych miastach, prawdopodobnie będą musiały dostosować się do wyższych standardów bezpieczeństwa, a regulatorzy staną przed wyzwaniem jak sobie poradzić takimi dokuczliwymi problemami jak hałas i bałagan wizualny, powiedział Ky.