„Rada (...) zapoznała się ze wstępnym raportem powstałym na podstawie prowadzonego przez Sekretariat ICAO dochodzenia ustalającego fakty w sprawie wydarzeń na Białorusi dotyczących lotu FR 4978. Dochodzenie cały czas trwa, a raport jest oczekiwany podczas następnej sesji Rady, która zaczyna się 13 września” - podało biuro prasowe ICAO w przekazanym PAP komunikacie.

W połowie czerwca ICAO informowała, że raport ze wstępnymi ustaleniami w sprawie lotu FR4978 linii Ryanair z Aten do Wilna oczekiwany jest do 23 czerwca, czyli do końca bieżącej sesji Rady ICAO, zaś ostateczny raport na temat faktów i ustaleń zostanie przedstawiony w czasie sesji rozpoczynającej się 13 września. Jednak od tego czasu dwukrotnie przesuwano datę prac nad wstępnym raportem i z informacji PAP wynika, że Rada zajęła się nim dopiero w poniedziałek.

Reklama

Komunikat po zakończonej w poniedziałek 223 sesji Rady ICAO podkreślił, że Rada zajmowała się „wieloma zagadnieniami związanymi z lotnictwem i sytuacją geopolityczną i dokonała istotnych postępów w kierunku ułatwienia sektorowi lotniczemu odbudowy po skutkach pandemii”.

Pod koniec maja Rada ICAO podjęła decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie wymuszonego przez władze Białorusi lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku, w wyniku czego w ręce reżimu Alaksandra Łukaszenki wpadł dziennikarz i bloger Raman Pratasiewicz.

Rada ICAO wyraziła wówczas „poważne obawy” i postanowiła przeprowadzić dochodzenie ustalające fakty, wykorzystując w tym celu art. 55e Konwencji Chicagowskiej. Artykuł ten stanowi, że Rada może „badać na żądanie któregokolwiek umawiającego się państwa każdą sytuację mogącą wywołać możliwe do usunięcia przeszkody w rozwoju międzynarodowej żeglugi powietrznej i po przeprowadzeniu takiego badania ogłaszać sprawozdania, jakie mogą się jej wydać pożądane”. Dochodzenie prowadzi Sekretariat ICAO. Specjaliści prowadzący dochodzenie mogą występować o przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania.

Po decyzji Rady ICAO, oficjalne wnioski o przekazanie informacji zostały wystosowane do krajów bezpośrednio związanych z tym wydarzeniem: Białorusi i Polski, a także do Grecji, Irlandii, Litwy i Szwajcarii.

ICAO to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 i obowiązującej od 1947 roku Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje Rada ICAO. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest agendą ONZ, jej celem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. Siedziba ICAO znajduje się w Montrealu. W Radzie ICAO w każdej jej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie ICAO. Polska nie jest obecnie członkiem Rady.