Jak będzie wyglądał audyt CPK i kto go wykona?

Spółka CPK ma już nową radę nadzorczą, która w piątek odwołała dotychczasowych dwóch z trzech członków zarządu i oddelegowała na trzy miesiące przewodniczącego rady Filipa Czernickiego do pełnienia obowiązków prezesa. Jest też rozpisany konkurs na członka zarządu. Celem nowego zarządu w pierwszych tygodniach będzie przygotowanie audytu. Niektóre jego elementy już są wykonywane przez biuro pełnomocnika. Sprawdzamy, w jaki sposób były wydatkowane choćby środki na plan społeczno-gospodarczy, który tak ostatnio zainteresował opinię publiczną. Chodzi o przekazanie pieniędzy na remont ołtarzy w kościele w Wiskitkach.

Nie spodziewam się, że to będzie jednolity audyt, w którym jeden podmiot prześwietli całą spółkę, bo to by długo trwało. Musimy szybko wiedzieć, które elementy projektu kontynuować, które powinny podlegać szczegółowej weryfikacji, a które przesuną się do realizacji w dalszej perspektywie. To będą audyty cząstkowe w różnych obszarach.

CAŁA ROZMOWA W DGP I NA E-DGP

Reklama