Decyzje te zostały podjęte z uwagi na zakwalifikowanie akcji tych spółek po raz kolejny z rzędu (w zależności od spółki: od 9. do 12. raz) do segmentu "lista alertów" oraz brak podjęcia przez nie odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości, podano w odpowiednich uchwałach zarządu GPW.

(ISBnews)