"Narastająco od początku roku emitent oraz spółki zależne emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 925 mieszkania (wobec 591 mieszkań sprzedanych od I do IV kw. 2015 r.)" - czytamy w komunikacie.

W IV kw. 2016 r. emitent oraz spółki zależne emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 422 mieszkania (wobec 248 mieszkań sprzedanych w IV kw. 2015 r.), podano także.

W IV kw. 2016 r. Echo Investment oraz jego spółki zależne zawarli z klientami 65 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkania (wobec 157 umów zawartych w IV kw. 2015 r.).

"W 2016 r. emitent oraz spółki zależne emitenta zawarli 451 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania (wobec 400 umów ostatecznych zawartych od I do IV kw. 2015 r.)" - czytamy dalej.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)