"Ani Białoruś, ani Słowacja nie są dużymi państwami, które miałyby możliwość wywierania wpływu na bieg spraw w świecie. Dlatego chcemy się skupić przede wszystkim na współpracy ekonomicznej przy wzajemnym poszanowaniu i bez jakiegokolwiek ingerowania w wewnętrzne sprawy naszych państw" - powiedział Fico dziennikarzom. Wraz z Kabiakouem podpisał międzyrządową umowę o współpracy naukowo-technicznej.

Wynoszącą obecnie 160 mln euro rocznie wymianę handlową z Białorusią uznał Fico za niedostateczną. Jak zaznaczył, słowacka grupa zbrojeniowa MSM Group mogłaby utworzyć na Słowacji wspólne przedsiębiorstwo z białoruskim partnerem zajmującym się projektowaniem i produkcją urządzeń optycznych.

Podczas wspólnej konferencji prasowej ze słowackim premierem Kabiakou zadeklarował, iż Białoruś uważa Słowację za strategicznego partnera w Europie.