Pięcioletnia kadencja obecnego składu Rady Narodowej dobiegnie końca dopiero jesienią 2018 roku.

Przyspieszone wybory to efekt coraz silniejszych rozdźwięków w rządzącej "wielkiej koalicji" Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPOe) i chadeckiej Austriackiej Partii Ludowej (OeVP). (PAP)