Strata netto TIM wyniosła 3,22 mln zł w I półr 2017 r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - TIM odnotował 3,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,63 mln zł wobec 7,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 328,57 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 310,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 0,24 mln zł wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 666 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)