Wskaźnik może osiągać wartości od minus 100 do plus 100 pkt.

Prezes InfoMonitora Mariusz Hildebrand podkreślił, że „już 70 proc. badanych deklaruje, że ponad połowa należności ich firm wpłacana jest w terminie. W lipcu taką deklarację złożyło 65 proc. badanych”.

Jednak aż 55 proc. pytanych przyznało, że ich firma odczuwa negatywne skutki kryzysu. Według 38 proc. badanych obecna sytuacja gospodarcza nie przyniosła żadnych zmian dla firm. 6 proc. stwierdziło, że dla nich kryzys miał wręcz pozytywny efekt, bo wzrosła liczba zamówień. W tej grupie przeważają jednak firmy zajmujące się wykupywanie długów, faktoringiem oraz usługami leasingowymi.

Niemniej zdaniem prezesa Hildebarnda polskie firmy coraz częściej zaczynają myśleć o inwestycjach i nawet przyjmują już nowych pracowników. - To kwestia pozytywnego podejścia do sytuacji i chęć dostrzeżenia „światełka w tunelu” – podkreśla.

Badanych pytano też o proponowane zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej, które pozwoliłyby osobom prywatnym, a nie jedynie firmom, czy instytucjom, zgłaszać dłużników do biur informacji gospodarczej. 55 proc. badanych popiera takie rozwiązanie, 26 proc. jest przeciwnych, a 11 proc. uważa, że taka możliwość może prowadzić do nadużyć i być nawet narzędziem osobistej zemsty. Obecnie prowadzone są w podkomisji Sejmu odpowiednie prace nad nowelizacją ustawy. Jest nadzieja, że już na początku przyszłego roku uda się ją uchwalić.

Bankowcy sugerują, aby dłużników mogły zgłaszać do biur informacji gospodarczej również samorządy. - W kasach gmin zaległości np. z tytułu niepłaconych czynszów w budynkach komunalnych idą w dziesiątki mln zł, można by za to remontować domy. Gdy dodamy niezapłacone mandaty za przejazdy środkami komunikacji i inne opłaty, to powstaje poważna kwota, której brak odczuwa budżet każdego miasta - dodaje wiceprezes Marcin Ledworowski.

Badanie poziomu bezpieczeństwa gospodarczego prowadzone jest przez Pentor na zlecenie InfoMonitora, we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i bankowym Biurem Informacji Kredytowej. Oparte jest na wywiadach telefonicznych z pracownikami banków, ubezpieczycieli, firm leasingowych i odzyskujących długi, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dostawców usług komunalnych, komunikacji miejskiej, dostawców energii, gazu i wody, telewizji satelitarnych i kablowych oraz indywidualnych przedsiębiorców.