TVN

Spółka medialna TVN miała 58,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 3,68 mln zł wobec 74,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 427,88 mln zł wobec 353,82 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 178,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1443,01 mln zł wobec 1305,01 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 168,72 mln zł zysku netto wobec 264,89 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa TVN podtrzymała prognozę wydatków inwestycyjnych w 2009 r. na poziomie 323 mln zł. W sierpniu spółka podniosła prognozę wydatków inwestycyjnych o 40 mln zł.

Kopex

Spółka Kopex, producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, miała 20,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 21,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 39,94 mln zł wobec 38,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 603,12 mln zł wobec 504,24 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 72,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 65,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1713,10 mln zł wobec 1319,89 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 2,16 mln zł zysku netto wobec 5,09 mln zł zysku rok wcześniej.
Zarząd spółki Kopex, zdecydował o emisji prywatnej do 6,7 mln akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji, które będą stanowić max. 9 proc. podwyższonego kapitału, zostanie ustalona 9 listopada. Budowa księgi popytu odbędzie się 3-9 listopada.

Qumak Sekom

Spółka informatyczna Qumak Sekom miała 2,31 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,46 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 61,50 mln zł wobec 42,97 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 7,70 mln zł zysku netto wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 167,40 mln zł wobec 144,58 mln zł.

Spółka Qumak-Sekom podpisała z Erbudem umowę o wartości 13,02 mln zł netto na wykonanie robót wewnętrznych i zewnętrznych branży elektrycznej i teletechnicznej. Termin zakończenia realizacji umowy ustalono na 15 października 2010 r.