W efekcie coraz realniejszy staje się scenariusz zakładający systematyczną poprawę tego wskaźnika także w kolejnych miesiącach tego i przyszłego roku. Tym bardziej, że coraz bardziej będzie sprzyjać niska baza statystyczna. Siódmy kolejny miesiąc dodatniej dynamiki sprzedaży detalicznej - choć przyniósł jednak nieco niższy od oczekiwań poziom 2,1% wzrostu w ujęciu rocznym - spotkał się z umiarkowanym zadowoleniem na rynku, szczególnie, że zaskakująco duży, blisko 4-proc., był wzrost w ujęciu miesięcznym. Trzeba bowiem pamiętać, że we wrześniu ostatecznie wygasł pozytywny impuls wygenerowany przez rząd niemiecki, czyli dopłaty do zakupów nowych samochodów. Możliwe jednak, że prawdziwy efekt tego faktu odczujemy dopiero w danych za październik, ponieważ część zamówionych w ostatniej chwili pojazdów mogła być odbierana przez klientów dopiero w październiku.

Jednak także w tym przypadku pojawiła się nadzieja na podtrzymanie sprzedaży i neutralizacji negatywnego efektu z powodu powrotu popytu na auta "z kratką" po pozytywnej dla przedsiębiorców decyzji resortu finansów o przywróceniu ulg podatkowych. W tym samym kierunku zadziałał segment odzieży i obuwia, który zanotował ponad 30-wzrost w ujęciu rocznym, ale można to wytłumaczyć niespodziewanym atakiem zimy w ubiegłym miesiącu, który skłonił Polaków do dokonania wcześniejszych zakupów ubiorów zimowych. Niemniej jednak sytuacja na rynku nie jest szczególnie optymistyczna, biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na rynku pracy, czyli systematyczny wzrost bezrobocia oraz ujemną dynamikę płac. Przejawia się to jednak głównie spadkiem sprzedaży dóbr luksusowych i trwałego użytku np. w kategorii "meble, AGD, RTV". Można tylko mieć nadzieję, że ograniczanie zakupów przez gospodarstwa domowe dóbr tego rodzaju jest tendencją sezonową czyli odkładaniem tego typu wydatków na okres świąteczno-noworoczny.

Jeżeli więc obawy o przyszłość rodzimych konsumentów są tylko chwilowe, to przyszłość dla wskaźnika sprzedaży detalicznej może okazać się całkiem niezła. Szczególnie, że nie widać szoków cenowych, stabilna jest ostatnio żywność oraz paliwa. W tej sytuacji korzystnie dla dynamiki konsumpcji może zadziałać statystyka czyli coraz niższa baza statystyczna z ubiegłego roku. Z umiarkowanym spokojem można więc oczekiwać na publikację danych o wzroście gospodarczym Polski w III kw. 2009 r., które Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje w poniedziałek, 30 listopada, oraz danych za ostatni kwartał br. Stale utrzymująca się na dodatnim poziomie konsumpcja i wynagrodzenia oraz wyhamowanie spadków eksportu i produkcji przemysłowej powodują, że prawdopodobne jest uzyskanie wzrostu PKB w okresie lipiec-wrzesień 2009, na poziomie zapowiadanym przez wiceministra finansów Ludwika Koteckiego czyli w okolicach 2%.