Indie to trzecia pod względem wielkości gospodarka Azji. Tempo wzrostu ekonomicznego w chwili obecnej jest w Indiach szybsze niż w Europie, USA i Japonii. W tym roku główny indeks giełdy w Bombaju wzrósł aż o 75 proc.- to najlepszy wynik od 18 lat. Morgan Stanley zapowiada, że przyszły rok również przyniesie wysokie wyniki na indyjskich parkietach. Analitycy dobrze oceniają spółki średniej wielkości, prognozując 25 proc. wzrost przychodów z inwestycji w akcje w tym sektorze w 2010 roku. Walory większych firm cechują się w tym roku w Indiach mniejszą płynnością.

Zdaniem analityków amerykańskiego banku warto zainwestować w akcje spółek przemysłowych, ze względu na szybsze tempo wzrostu produkcji w Indiach. Zysk ma przynieść także branża energetyczna. Morgan Stanley lepiej ocenia inwestycje w banki państwowe niż prywatne. Bank nie poleca natomiast papierów emitowanych przez firmy sektora technologicznego - spodziewane podniesienie stóp procentowych w Indiach doprowadzi do aprecjacji krajowej waluty i pogorszy wyniki tej branży.