DARIUSZ CIEPIELA*

Vattenfall planuje ograniczyć emisję CO2 o 50 proc. do roku 2030. Skąd ten pomysł?

TORBJÖRN WAHLBORG**

Vattenfall zobowiązał się, że do 2030 r. obniży swoją emisję CO2 o połowę. Integralną częścią strategii Vattenfall jest wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej bez żadnego szkodliwego wpływu na klimat. Do roku 2050 chcemy produkować energię całkowicie bez emisji CO2.

>>> Polecamy: Polska energetyka jest uzależniona od węgla

Produkcja energii elektrycznej odpowiada za ok. 30 proc. emisji CO2 powodowanej przez człowieka. Wynika to z faktu, że 2/3 energii elektrycznej na świecie produkowana jest z paliw kopalnych, tylko ok. 15 proc. energii produkowanej jest w elektrowniach jądrowych i ok. 14–17 proc. z odnawialnych źródeł energii. Struktura wytwarzania Vattenfall jest lepsza, ale wciąż mamy dużo do zrobienia, jeśli chcemy zredukować emisję CO2. Vattenfall produkuje ok. 40 proc. energii z paliw kopalnych, 30 proc. w elektrowniach jądrowych i 25 proc. z odnawialnych źródeł energii.

W jaki sposób Vattenfall chce zrealizować te plany?

Dążąc do ograniczania wpływu energetyki na środowisko naturalne, skupiamy się na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, technologii jądrowej i technologii CCS. Rozwijamy wszystkie rodzaje odnawialnych źródeł energii. Zasoby energetyki wodnej są ograniczone, ale Vattenfall inwestuje co roku ponad 100 mln euro w ten obszar. Eksploatujemy ok. 30 elektrowni i elektrociepłowni na biomasę. W Danii realizujemy projekt, którego skutkiem będzie ograniczenie zużycia węgla o ponad 700 tys. ton rocznie i zastąpienie go biomasą. Także w Polsce spalamy biomasę. W roku 2009 w Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie) wykorzysta ok. 50 tys. ton biomasy, w roku 2010 planujemy zużyć 150 tys. tego surowca, a za kilka lat planujemy osiągnąć poziom 500 tys. ton biomasy rocznie.

>>> Polecamy: Energetyka przyszłości: auta na prąd, biogazownie i energetyczne uprawy

W Skandynawii prowadzimy prace nad trzema różnymi koncepcjami wykorzystania energii fal morskich do produkcji energii elektrycznej. Instalacje pilotowe są testowane w regonie Göteborga w Szwecji i przy wybrzeżach Norwegii. Nasza holenderska spółka energetyczna Nuon, którą przejęliśmy w połowie roku 2009, prowadzi prace nad nowymi technologiami fotowoltaicznymi. Nuon opracował m.in. technologię produkcji plastycznych laminatów fotowoltaicznych o potencjalnie bardzo szerokim zastosowaniu.